ביטוח לאומי

חשוב! שכר הטרחה משולם, בהתאם לחוק, באחוזים מתוך סכום הפיצוי.

לכן – שכר טרחה ישולם רק אם יתקבל פיצוי.

המוסד לביטוח לאומי נחשב עמוד תווך למדיניות החברתית בישראל.

המוסד לביטוח לאומי הוקם במטרה לקיים חברה המבוססת על אדני צדק, על שוויון ועל דאגה לנזקק.

מטרתו של חוק הביטוח הלאומי היא להעניק “ביטוח סוציאלי כולל” לתושבי המדינה, ביטוח מפני אבטלה/ תאונה/ אובדן הכנסה/ נכות/ זקנה/ יתמות ושכול וכד’.

חוק הביטוח הלאומי, מסדיר את הביטוחים השונים. 

להבדיל מביטוח מסחרי, הביטוח הסוציאלי מכח חוק הביטוח הלאומי – מעניק ביטוח זהה

לכלל תושבי המדינה, מעין “רשת בטחון” סוציאלית המבוססת על עזרה הדדית בין קבוצות שונות באוכלוסיה. 

בסמוך לאחר תאונה או מחלה הגורמת לפגיעה תפקודית או לאובדן כושר עבודה יש לפנות לבטוח הלאומי למיצוי הזכויות. הליך מימוש הזכויות בביטוח הלאומי עשוי להיות ארוך ומסורבל. על כן חשוב להיעזר בעו”ד העוסק בתחום הבטוח הלאומי.

בטוח לאומי מורכב ממספר ענפים (נפגעי עבודה, נכות כללית, זקנה ושאירים, בטוח סיעוד, בטוח אימהות ועוד). כך, אדם שנפגע בעבודתו יפנה לענף נפגעי עבודה בעוד שאדם שנפגע ממחלה ללא קשר לעבודה יפנה לענף נכות כללית. לעתים יש אפשרות לפנות ליותר ממחלקה או ענף אחד ולבחור את הקצבה הגבוהה יותר, הכל לפי העניין.

לכל מחלקה או ענף כללים ייחודיים. כך, למשל, במחלקת נפגעי עבודה כמעט כל נכות תזכה במענק או בגמלה בעוד שבענף נכות כללית יש לעמוד בתנאי סף קשים יותר, על מנת לקבל הכרה ובעקבותיה לזכות בקצבה. במחלקת נכות מעבודה גובה הקצבה יושפע מגובה ההכנסה בעוד שבמחלקת נכות כללית גובה הקצבה הינו אחיד ולא תלוי בהכנסה. 

חשוב להגיש את התביעה לבטוח הלאומי בתוך שנה ממועד התאונה שאחרת, גם אם הפונה יוכר זכויותיו תפגענה.

נפגעים רבים מגישים את התביעה בביטוח הלאומי ללא עורך דין ופונים לייצוג על ידי עו”ד רק כאשר תביעתם נדחית. מובן כי סיכויי ההצלחה במקרה כזה – לאחר שנעשו טעויות שאין להשיבן – פחותים.

יעוץ מוקדם של עו”ד העוסק בביטוח לאומי עשוי לשפר את תוצאות הפניה לביטוח הלאומי.

אל תיקחו סיכון מיותר והתייעצו עם עורך דין המתמחה בביטוח לאומי כבר בשלבים הראשוניים וטרם הגשת התביעה.

צור קשר

דילוג לתוכן