העדכון הצפוי בגמלאות הנכות הכללית

כידוע, ערב יום כיפור, 29.9.17, הושג הסכם היסטורי בין נציגי ארגוני הנכים, ההסתדרות והממשלה שמטרתו לעדכן את גמלת הנכות הכללית המשולמת ע”י המוסד לביטוח לאומי.

יש לציין שעד היום לא התפרסם כל פרסום רשמי המעגן את ההסכם הנ”ל ואנו ניזונים בעניין זה אך ורק מאמצעי התקשורת.

עוד יש לציין כי, בהתאם לפרסומים, ההסכם מתייחס אך ורק לגמלת נכות כללית הבסיסית ואינו מתייחס לתוספות (בגין ילדים, בן זוג, קח”ן וכו’) או לגמלאות נוספות להן עשוי הנכה להיות זכאי (שירותים מיוחדים, ניידות וכו’).

המוסד לביטוח לאומי קובע לכל נכה את דרגת הנכות הרפואית ואת דרגת אי הכושר. גובה גמלת הנכות הכללית המשולמת כיום היא אך ורק פונקציה של דרגת אי הכושר ולדרגת הנכות הרפואית כמעט ואין משמעות לעניין זה.

להלן פרוט גובה גמלת הנכות הכללית כפי שהיא כיום:

בהתאם לפרסומים, עדכון גובה הגמלאות, על פי ההסכם החדש, יעשה על בסיס משולב של דרגת הנכות הרפואית ודרגת אי הכושר.

עדכון הגמלאות יערך ב – 4 “פעימות” המתפרשות על פני 4 שנים, אשר הראשונה שבהן תהיה בינואר 2018 והאחרונה בינואר 2021.

בסופו של דבר, עתידה גמלת הנכות להיות משולמת, כדלקמן:

הפרסום המתייחס לעדכון גמלת הנכות הכללית עד לסך של 4,500 ₪ לחודש מתייחס אך ורק לנכים קשים ביותר הדורשים השגחה צמודה ומקבלים גמלת שרותים מיוחדים ב – 2 הרמות הגבוהות ביותר.

שימו לב שעל פי פרסומי הכנסת, בשנת 2016, 80% ממקבלי גמלת הנכות הכללית היו בעלי דרגת אי כושר מלאה ולא מן הנמנע שזו הסיבה ל”פיצול” בין בעלי דרגות הנכות הרפואית השונה בין בעלי דרגת אי הכושר המלאה.

מקוות שסייענו במעט להבהיר את הסוגיה.

נשמח להשיב על שאלות ולשמוע הערותיכם בנושא.

צור קשר

דילוג לתוכן