התיישנות תביעה לתגמולי ביטוח או למה חשוב להיעזר בעו"ד

ביום 18.3.14 נכנס לתוקף תיקון לחוק חוזה ביטוח, תשמ”א – 1981 הקובע כי תקופתההתיישנות בתביעה לתגמולי ביטוח בשל נכות שנגרמה ממחלה או מתאונה תימנה מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח – דהיינו תקופת ההתיישנות הינה 3 שנים מיום שהתגבשה הנכות הצמיתה של המבוטח ולא 3 שנים ממועד התאונה או פרוץ המחלה.

חרף התיקון לחוק חברת הביטוח “הראל” דחתה תביעות של מבוטחים תוך שהיא כותבת במכתב הדחייה כי תקופת ההתיישנות היא 3 שנים ממועד מקרה הביטוח, דהיינו ממועד התאונה או פרוץ המחלה.

ביום 15.1.18 אושרה על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה בת.צ. 43162-04-16 ליאת נצר נ’ “הראל” לפיה:

מבוטחים אשר נדחתה תביעתם לאחר 18.3.14 בשל התיישנות למרות שלאחר התיקון טרם חלפה תקופת ההתיישנות – חברת “הראל” תפעל לתשלום תגמולי הביטוח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

מבוטחים שנדחתה תביעתם מסיבות אחרות וגם מסיבת התיישנות – חברת “הראל” תשלח מכתב מתוקן ובו תציין כי תקופת ההתיישנות הנה עד חלוף 3 שנים מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח ותינתן להם תקופה של שנתיים מיום משלוח המכתב לצורך הגשת תביעה מבלי שחברת “הראל” תטען בתקופה זו להתיישנות.

כפי שניתן לראות, חברות הביטוח אינן מהססות לדחות תביעות של מבוטחים בניגוד לדין ועל כן מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מעו”ד טרם הפניה לחברת הביטוח ובוודאי שיש לפנות לעו”ד לאחר קבלת מכתב הדחייה.

צור קשר

דילוג לתוכן