זכות התביעה של נהג חסר ביטוח שנפגע בתאונת דרכים

מאת עו”ד אסנת לויטה

אדם נהג ברכב של אחיו, היה מעורב בתאונת דרכים ונפגע פגיעה קשה. לרכב לא היה ביטוח חובה תקף. במקרה כזה, עומדות בפני הנפגע 2 אפשרויות לתביעה:

אם עומד בתנאי סעיף 7 א’ לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים – ז”א שלא ידע ולא יכול היה לדעת שלרכב אין ביטוח חובה תקף – יכול לתבוע את נזקיו מ”קרנית”. הבעיה: קרנית זכאית לחזור לבעל הרכב שהתיר נהיגה ללא ביטוח חובה תקף ולקבל ממנו כל סכום ששילמה לנפגע.
אם לא עומד בתנאי סעיף 7 א’ לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ונהג רכב אחר אשם בגרימת התאונה – יכול לתבוע את אותו נהג ואת ביטוח החובה של הרכב שלו לפי פקודת הנזיקין.
מכוון שבעל הרכב הוא אחיו, ועל מנת שלא לחשוף אותו לתביעה של קרנית, טענו האחים כי הנפגע נטל את רכב אחיו ללא רשות ומשכך הוא אינו עומדת בתנאי ס’ 7 א’.

לאחר שהוגשו ראיות הצדדים והתנהלו הוכחות בתיק, דחה בית המשפט את טענת האחים כי הרכב נלקח ללא רשות וקבע כי הנפגע לא ידע ולא יכול היה לדעת שלרכב של אחיו לא היה ביטוח חובה תקף. כפועל יוצא נדחיתה התביעה כנגד נהג הרכב שגרם לתאונה והמבטחת שלו.

עתה נשאלת השאלה: האם זכאי התובע, בנסיבות בהן הוא עצמו טען שלקח את הרכב של אחיו ללא רשות, לפיצוי מקרנית?

בהחלטה מפורטת מיום 13.1.19 (ת.א. (חי’) 11825-06-14 פלוני נ. קרנית) קבע בית המשפט המחוזי בחיפה כי קרנית אינה יכולה להתנער מחובתה הקבועה בחוק לשלם פיצויי לנפגעי תאונות דרכים העומדים בדרישות החוק וכי קרנית אינה מוסמכת “להעניש” נפגע רק מכוון שטענתו הראשונית של התובע היתה לפיצוי לפי פקודת הנזיקין.

 

צור קשר

דילוג לתוכן