פריקה וטעינה תאונת דרכים

פריקה וטעינה – תאונת דרכים?

במסגרת השימוש הפרטי או ובמיוחד במסגרת העבודה, אנשים מבצעים ברכבים פרטיים ומסחריים פעולות שונות מלבד נהיגה ונסיעה. חלקן של פעולות אלו מוגדרות בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בתור שימוש ברכב מנועי, העומד בהגדרות המזכות בפיצויים מטעם חברת הביטוח שאצלה נרכש ביטוח החובה. פריקה וטעינה אינן נכללות תחת הגדרה זו, ולמעשה החוק מוציא את הפעולות האלו באופן מפורש ממה שנחשב בתור שימוש ברכב מנועי. יחד עם זאת, אין בכך לומר שמי שנפגע במהלך טעינה ופריקה של רכב אינו יכול לקבל פיצויים במסגרת פוליסת החובה של הרכב, במידה שהתקיימו נסיבות המצדיקות את העניין.

תיקון מספר 8 לחוק הפלת”ד

בשנת 1990 הוכנס תיקון מספר 8 לחוק הפלת”ד, העוסק בהגדרת שימוש ברכב מנועי, אשר מכניסה פעולות מסוימות לקטגוריית הפיצויים במסגרת פוליסת החובה. התיקון נדרש על מנת לחדד, להבהיר, להכליל ומאידך להוציא פעולות מסוימות מהרשימה. יחד עם זאת, יש הגורסים כי למרות הכוונה הטובה שמאחורי התיקון הוא עדיין אינו מושלם, שכן ישנן פעולות כמו טעינה ופריקה שאינן נכללות בהגדרה, אשר יכולות להיות מבוצע במקביל לפעולות שכן נכללות בהגדרה.

וזוהי לשון התיקון לחוק הפלת”ד:

“שימוש ברכב מנועי” – נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד.

מה המשמעות?

המשמעות היא שאדם הנפגע בעת פריקה או טעינה של מטען כשהרכב עומד, אינו נחשב כנפגע בתאונת דרכים. ואולם, אם נבחן את ההגדרה שלעיל נראה כי אדם היורד למשל מרכב או נכנס לתוכו ונפגע תוך כדי כך, אכן נחשב כנפגע בתאונת דרכים. גם בית המשפט העליון נדרש לסוגיה זו, וקבע כי עובד שנפגע בעת פריקת מטען מרכב עומד, אשר לצורך כך ירד מהרכב ונפגע במהלך הירידה, נחשב כנפגע תאונת דרכים על אף שפעולות הפריקה והטעינה בפני עצמן נשללות בהגדרה.

לפרטים נוספים אודות פריקה וטעינה, תאונת דרכים ותביעת הביטוח, ולקבלת ייעוץ וליווי משפטי, הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפון 052-6525152.

צור קשר

דילוג לתוכן