תאונות עבודה

חשוב! שכר הטרחה משולם באחוזים מתוך סכום הפיצוי.

לכן – שכר טרחה ישולם רק אם יתקבל פיצוי.

תאונת עבודה היא פגיעה שנגרמת לאדם במהלך עבודתו או בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה הביתה. מי שנפגע בתאונת עבודה, זכאי עפ”י חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ”ה – 1995, להגיש תביעה לענף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי.

אם נפטר הנפגע כתוצאה מהפגיעה, זכאים בני המשפחה שהיו תלויים בו לקצבה מהמוסד לביטוח לאומי וכן למענקים נוספים.

תאונת עבודה יכולה להיות אירוע פתאומי שאירע בעבודה כגון: נפילה מסולם, נפילה מגובה, פגיעה ממכונה, החלקה וכדומה או “מחלת מקצוע” – מחלה שנגרמה לעובד עקב סוג או תנאי עבודה להם נחשף כגון פגיעה בשמיעה עקב חשיפה לרעש, מחלה עקב עבודה עם חומרים מסוכנים, מחלה בפרקי
הידיים כתוצאה מהקלדה במחשב, פגיעות אורתופדיות עקב הרמת משאות וכדו’.

מלבד תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי, נפגע עבודה יכול להגיש גם תביעות כנגד המעביד וחברת הביטוח שביטחה אותו וכנגד חברות הביטוח שביטחו את העובד בפוליסות המזכות בפיצוי במקרה כזה, כגון:

פוליסת אובדן כושר עבודה, פוליסת תאונות אישיות, פוליסה המקנה פיצוי במקרה של נכות וכיו”ב. הטיפול בכל סוגי התביעות, לרבות בתביעה כנגד הביטוח הלאומי דורש ידע משפטי, מיומנות וניסיון רב.

חשוב להדגיש כי, גם נפגעים אשר נהגו או נסעו ברכב שאינו מבוטח בביטוח חובה עשויים להיות זכאים לפיצוי. כך למשל, נפגעים שנפגעו מרכב שנהגו אשם בתאונה זכאים לתבוע את מבטחת הרכב שפגע בהם או נפגעים שנפגעו בתאונה כתוצאה מליקויים בכביש זכאים לתבוע את הרשויות המקומיות וכיו”ב. 

שכר הטרחה המשולם לעורך הדין המתמחה בתאונות דרכים מחושב כאחוזים מסכום הפיצוי ומשולם ע”י חברת הביטוח המחוייבת בפיצוי הנפגע. הנפגע אינו משלם את שכר הטרחה מכיסו ולכן

כדאי ואף רצוי לשכור את שרותיו של עורך דין המתמחה בתאונות דרכים.

צור קשר

דילוג לתוכן