תביעה אזרחית נגררת לפלילים

חשוב! שכר הטרחה משולם באחוזים מתוך סכום הפיצוי.

לכן – שכר טרחה ישולם רק אם יתקבל פיצוי.

תביעה אזרחית נגררת היא תביעה המוגשת בעקבות כנגד מי שהורשע בהליך פלילי.

אדם שנפגע בגופו או בנפשו כתוצאה ממעשה עבירה שביצע אדם אחר זכאי לקבל פיצוי מאותו אדם בגין כל הנזקים שנגרמו לו.

לשם כך, ניתן להגיש תביעה לבית המשפט שהרשיע את המזיק וזאת מבלי שיהיה צורך להוכיח את אחריות המזיק.

את התביעה הנגררת יש להגיש תוך 90 יום מרגע שפסק הדין הפך לחלוט.

פסק דין חלוט משמעו פסק דין שלא ניתן עוד לערער עליו – אם משום שלא הוגש ערעור בטווח הזמן הקבוע בחוק או אם ניתן פסק דין בערכאת ערעור נוספת. אם הוגש ערעור על פסק הדין, יהפוך פסק הדין לחלוט במועד מתן פסק דין בערעור. 

הדרך להוכחת הנזק בתביעה אזרחית נגררת זהה לזו שבכל תביעה אחרת בגין נזקי גוף.

במקרים שבהם תביעה נגררת אינה אפשרית, למשל כאשר חלפו 90 יום
מרגע שפסק הדין הפלילי הפך לחלוט, אזי ניתן להגיש תביעה אזרחית רגילה לבית המשפט.

מאחר ותביעה אזרחית נגררת מוגשת לרוב כנגד אדם פרטי ישנה חשיבות רבה בביצוע צעדים אשר יבטיחו את תשלום הפיצוי, מוקדם ככל האפשר, וזאת מחשש להברחת נכסים.

משרדנו מתמחה בתביעות נגררות לפלילים ומלווה את קורבנות העבירה גם לאורך ניהול ההליך הפלילי וזאת על מנת להבטיח את זכויותיהם ולאפשר להם קבלת פיצוי אשר יקל במעט על הסבל שהם עוברים יום יום.

צור קשר

דילוג לתוכן