תביעות ביטוח

חשוב! שכר הטרחה משולם באחוזים מתוך סכום הפיצוי.

לכן – שכר טרחה ישולם רק אם יתקבל פיצוי.

פוליסת ביטוח הנה למעשה חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח כאשר על פי אותו חוזה, בהתקיים התנאי הקבוע בחוזה – “מקרה הביטוח” כפי שקבוע בפוליסה יהיה זכאי המבוטח לתשלום בהתאם לקבוע בפוליסה.

הטיפול בפוליסות ביטוח דורש מיומנות רבה של עורך הדין המתמחה בתחום הביטוח שכן, הפוליסות מנוסחות בלשון משפטית מסובכת המקשה על המבוטח להבינה. 

חשוב לדעת שחוק חוזה הביטוח קובע תקופת התיישנות מקוצרת בת 3 שנים ולפיכך יש לפנות לקבלת ייצוג מוקדם ככל האפשר.  

להלן דוגמאות לפוליסות העשויות להקנות פיצוי לנפגעים:

פוליסת ביטוח חיים – פוליסה המקנה פיצוי לקרוביו של המבוטח כפי שהוגדרו על ידו בפוליסה (מוטביו), במקרה של מות המבוטח. 


פוליסת אובדן כושר עבודה – פוליסה המקנה כיסוי ביטוחי כאשר המבוטח אינו כשיר לעבודה, בין אם בעקבות מחלה ובין אם בעקבות תאונה. 

פוליסת מחלות קשות – פוליסה המקנה למבוטח פיצוי בשיעור הקבוע בפוליסה כאשר מתגלה אצלו אחת מן המחלות הקשות המנויות בפוליסה.

פוליסת נכות – פוליסה מסוג זה מקנה למבוטח פיצוי בשיעור הקבוע בפוליסה כאשר למבוטח נגרמה נכות בעקבות תאונה בהתאם לנוסחת החישוב הקבועה בפוליסה.

פוליסת תלמידים – לכל תלמיד או ילד בישראל (מגילאי הגן ועד גיל 18) ישנה פוליסת ביטוח תאונות אישיות המבטחת את הילד בגין נכות (קבועה או זמנית) בתאונות המוגדרות בפוליסה, וזאת גם מחוץ לשטח בית הספר וגם לאחר שעות הלימודים.

צור קשר

דילוג לתוכן