תשלום תכוף תאונת דרכים

תשלום תכוף עקב תאונת דרכים

כאשר אדם נפגע בתאונת דרכים הוא זכאי לקבלת פיצויים מחברת הביטוח שאצלה נרכשה פוליסת החובה של הרכב. במידה ולרכב לא היה ביטוח הרי שניתן, במקרים מסויימים, לקבל את הפיצוי מקרנית, קרן מיוחדת שהקימה המדינה לצורך עניין זה. ואולם, לפעמים ההיענות לתביעתו של הנפגע לוקחת זמן, בעת שהוא נדרש לסעד כספי מהיר. במקרים אלו ניתן להגיש דרישת תשלום תכוף תאונת דרכים.

מה זה תשלום תכוף?

עקב תאונת דרכים חייו של האדם עלולים להיפגע במישור שונים. כך למשל, הוא עשוי להזדקק לטיפולים רפואיים, להיות מוגבל בניידות, להיות מוגבל ביכולתו לעבוד ולפרנס, להזדקק לסיוע סיעודי העולה כסף, לרכוש תרופות ואביזרים וכדומה. במילים אחרות, ההוצאות עשויות להיות גבוהות בעוד ההכנסה נפגעת, דבר העלול להכניס אותו ואת משפחתו עד מהרה לסחרור של חובות. לכאורה, פוליסת ביטוח החובה אמורה לפתור את העניין אולם ההליך המשפטי אורך זמן רב, והאדם מוצא את עצמו תלוי בין שמיים לארץ.

על מנת למנוע מצבים כאלו, וכדי למנוע מצב בו האדם נתון בין צרכיו הדוחקים לבין לחצים מצד חברת הביטוח, קיימות תקנות פיצוי לנפגעי תאונות דרכים (תשלום תכוף) משנת 1989. על פי תקנות אלו, לאחר תאונת דרכים שבה אין מחלוקת לגבי הגורם האחראי לתאונה, ניתן להגיש דרישת תשלום תכוף אל החברה המבטחת. האחרונה תהיה חייבת בתוך שישים ימים לכל היותר לשלם את הוצאות המחייה של הנפגע, את הוצאות המחייה של בני משפחתו שתלויים בו לפרנסתם, וכן כל הוצאה רפואית שהנפגע נדרש לה ואף מימון של צרכי סיעוד. יש לציין כי הוצאות המחייה של הנפגע ובני משפחתו התלויים בו יחושבו בהתאם להכנסה החודשית של המשפחה מהתקופה שלפני התאונה.

עוד יש לציין כי תשלום תכוף תאונת דרכים אינו מהווה תוספת לפיצויים שייפסקו, אלא הוא מהווה מעין מקדמה על חשבונם. כמו כן, התשלום התכוף עומד בעינו רק עד לזמן שנפסקים הפיצויים הקבועים, בין אם דרך חברת הביטוח או באמצעות בית המשפט. במידה שהחברה אינה מספקת את התשלום התכוף בתוך שישים הימים כפי שמורה החוק, הרי שניתן לחייבה לעשות כן באמצעות בית המשפט.

לפרטים נוספים בנושא וקבלת ייעוץ הנכם מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפון 052-6525152.

צור קשר

דילוג לתוכן